Beskytt de ansatte med forbudsskilt

Forbudsskilt på de riktige stedene hindrer uønsket eller ulovlig oppførsel. Noen forbudsskilt er lovpålagt av sikkerhetsmessige årsaker, mens andre kan velges fritt. Ved mange bedrifter er det risiko forbundet med arbeidet. Loven sier at arbeidsgiver har plikt til å redusere risikoen for personskade eller helsefare. Dette kan gjøres ved hjelp av tekniske tiltak, herunder bruk av forbudsskilt for å tydelig vise reglene for det aktuelle området, opplæring av personalet eller skriftlige instrukser til de ansatte. Dersom det er fare for personskade eller helsefare for besøkende, skal det selvfølgelig også settes opp skilt for å varsle gjester som kanskje ikke er vant til å være på en arbeidsplass med sikkerhetstiltak. Bedrifter kan også velge å bruke forbudsskilt av andre grunner enn sikkerhetshensyn. Hos enkelte bedrifter er det for eksempel enkelte steder forbudt å snakke i mobiltelefon, ta bilder eller ta med mat og drikke, noe man selvfølgelig også kan finne forbudsskilt mot. Du kan derfor gjøre noe bra for deg og dine ansatte ved ganske enkelt å sette opp et skilt som alle kan forstå. På denne måten blir alle informert om at de samme reglene gjelder for alle.

Høres dette ut som noe for deg, så finner du her et stort utvalg av forbudsskilt.

Stort utvalg av forbudsskilt

Det skal skiltes i områder hvor det er innført forbud eller ufravikelige krav for å ivareta sikkerheten. Det er mange ting som kan forbys på for eksempel arbeidsplasser, og derfor finnes det mange ulike typer forbudsskilt, både parkeringsforbudsskilt, forbudsskilt med underskilt, trafikkforbudsskilt, røyking og åpen ild forbudsskilt, adkomst. forbudte skilt og mye mer. Et riktig plassert forbudsskilt er den beste garantien for at forbudet overholdes uten at det oppstår konflikter mellom ansatte. Skiltene er også til stor hjelp for gjestene. Uten skilting bryter de lett selskapets regler til irritasjon og sjenanse for alle. Det anbefales å sette opp skilt både ved inngangen og i selve området eller rommet der forbudet gjelder. Skiltet skal henge i øyehøyde og være synlig fra alle vinkler – vær spesielt oppmerksom på at skilt på en dør ikke er synlig når døren er åpen. Det er viktig å ta ned skilt dersom forbudet ikke lenger gjelder.